TEHDÄÄN OPPIMINEN HELPOKSI

tiistai 21. helmikuuta 2023

VALTO KOULUTUS

VALTO360° visuaalinen ympäristö on luonteva ja joustava oppimisalusta järjestää työelämän eri osa-alueille soveltuvia koulutuksia. Digitaalisen kaksonen ankkuroi oppimateriaalit näkymiin ja kohteisiin, jotka ovat kopio reaalimaailmasta. 

JOUSTAVA OPPIMISALUSTA
Koulutuksiin voidaan osallistua missä ja milloin tahansa. Hyvin tehty perehdytys- ja koulutusmateriaali vähentää myös fyysistä liikkumisen tarvetta paikasta toiseen, mikä säästää aikaa ja vapauttaa HR-henkilöstön resursseja. 

UUDEN OPPIMINEN
Työelämässä uusien työntekijöiden perehdyttäminen, orientoituminen ja uuden oppiminen on vaivatonta ja palkitsevaa toteuttaa virtuaalimaailmassa. Lisäksi turvallisuuskoulutus ja -kokonaisuuksiin perehtyminen voidaan toteuttaa turvallisesti, kuten myös niihin liittyvä simulaatioharjoittelu.

LISÄÄ TIETOA JA TAITOJA
Koulutuksen jälkeen osallistujilla on selkeä mielikuva kohteesta sekä siellä olevasta infrastruktuurista. Työntekijällä on jatkossa myös hyvät valmiudet hankkia nopeasti tarvitsemansa tieto, kuten laitteiden sijainnit ja käyttöohjeet.

VALTO Koulutus on osa operatiivista toimintaa tukevaa VALTO360° tuotekokonaisuutta. Digitaaliseen kaksoseen lisätty aineisto on käytettävissä lähes sellaisenaan koulutusmateriaalina.

Oppilaitosympäristössä ja niissä järjestettävissä täydennyskoulutuksissa on mahdollista hyödyntää VALTO Moodle integraatiota.

Kiinnostaako? Ota yhteyttä:

Timo Juhola
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com

Energia, tarkastukset ja seisokit

tiistai 7. helmikuuta 2023

VALTO Observer, lämpökattiloiden ja putkistojen kunnonseurantasovellus, on herättänyt ansaittua kiinnostusta ja sitä hyödynnetään jo useissa tarkastus- ja korjausprojekteissa. “Observer” vahvuutena on tarkastuksissa kerättävän informaation selkeä esitystapa, ennakointi sekä kokonaisuudesta muodostuva kustannusetu. 

“Observer” on kuitenkin vain pieni osa moniulotteista ja käytännönläheistä digitaalista kaksosta. VALTO360° vahvuudet ulottuvat useisiin operatiivisiin kunnossapidon toimiin ja tukevat laitosten kunnossapitostrategiaa, toimintafilosofian ytimessä on myös työturvallisuus.

Tuotantolaitosten seisokit

Kuvaava esimerkki on VALTO huoltoseisokkien suunnittelun, toteutuksen ja resursoinnin apuvälineenä. Seisokkiprojekteissa ennakkoperehdytys ja kunnossapitotöiden vaikutusten arviointi nopeuttaa projektia, minimoi häiriöiden riskiä sekä vähentää henkilöstön altistumista vaaratekijöille.

Digitaalisen kaksosen visuaalisuus ja kyky kerätä tarvittava informaatio siihen pisteeseen missä sitä tarvitaan tuo käytännönläheisen metaversumin arkikäyttöön. 

Kiinnostaako huoltoseisokkipilotti?

VALTO team etsii energiatuotantoalalta kohdetta ja yhteiskumppania, joka olisi halukas toteuttamaan osan huoltoseisokista pilottiprojektina.
Mikäli pilotti kiinnostaa, jätä sähköpostiosoite >

Lisätietoja: 

Timo Juhola
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com

Käytännön esimerkki VALTO toiminnasta

keskiviikko 27. huhtikuuta 2022

Pumppujen moottoreiden kuntoa seurataan säännöllisesti, tämä tapahtuu yleensä tarkastuksena paikan päällä, kuuntelemalla käyntiääntä sekä seuraamalla ulkoisia merkkejä, kuten resonointia. Seurantaa voidaan tehdä myös IoT-sensorien kautta. Mikäli häiriöitä esiintyy, tilataan moottoriin huolto tai korjaus. Tässä vaiheessa VALTO360° vahvuus tulee esille, jo tarjouspyyntöä tehdessä voidaan näyttää, minkälaisesta moottorista on kysymys, mihin se on kytketty ja millaisella alueella se sijaitsee, minkälainen on sen elinkaari- ja huoltohistoria on, sekä kertoa minkälaiset suojavarusteet ja luvat työn suorittamiseen tarvitaan. Tämä informaatio löytyy moottoriin lisätystä POI -pisteestä, ja voidaan suoraan liittää tarjouspyyntöön. Kun tekijä tulee portille, ovat luvat, oikeat työkalut ja turvavarusteet kunnossa ja kohde selvillä. Oikealla, täsmällisellä informaatiolla linja saadaan takaisin pystyyn ja tuotantokuntoon nopeammin.

Tieto ja aika on rahaa?

keskiviikko 16. maaliskuuta 2022

Neljännes työajasta menee olemassa olevien tietojen sekä toimenpidekohteiden etsimiseen. Informaation helppo saatavuus ja jakaminen on taloudellisin tapa tehostaa resurssien käyttöä. 

Energiayksiköiden ylläpitoon osallistuvien työntekijöiden ja alihankintaketjujen sujuva hallinnointi on toimintavarmuuden kannalta oleellista. Hajallaan olevat, kriittiset infran ylläpitoketjut ovat pitkiä ja kalliita ylläpitää. 

Reaaliaikaisen informaation ja paikkatiedon jakamiseen, sekä operatiiviseen työnohjaukseen ja -seurantaan kehitetty VALTO360° tavoittaa kaikki projekteihin osallistujat. Se varmistaa, että informaatio löytyy juuri siitä pisteestä missä sitä tarvitaan.

VALTO360° ei korvaa yritysten omia tietojärjestelmiä, se on kehitetty keräämään informaatio yritysten ja organisaatioiden hallinnoimista järjestelmistä yhteen visuaaliseen käyttöliittymään. VALTO360° tehostaa olemassa olevan datan käyttöä merkittävästi. Informaatio suodatetaan ja esitetään selkeästi käyttäjien oikeuksien sekä tarpeiden mukaan, yrityksen johdosta aina alihankkijoille. 

 • DEKRA on noin 50 000 asiantuntijan voimalla yksi maailman suurimmista teollisuuden palveluita tarjoava toimija.


Lue lisää samasta teemasta "Energian jakelu" >>

Lisätietoja:
Timo Juhola
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com

Energian jakelu

keskiviikko 2. maaliskuuta 2022

Energiatuotannon keskeinen osa on toimiva siirto- ja jakeluinfrastruktuuri. Energian tuotanto- ja ylläpitorakenne on kehittynyt suuntaan, missä alihankintaketjut ovat pitkiä, raskaita ja kalliita ylläpitää. Etenkin haja-alueseutujen jakeluverkko on alttiina häiriöille.

Energiatuotanto ja -politiikka on murroksessa. Painopiste on muuttumassa uusiutuviin enegialähteisiin, joka tulee muuttamaan myös tuotannon ja jakelun rooleja. Tulevaisuuden energiantuotanto monipuolistuu, isojen runkoverkkojen lisäksi, osa energiasta (aurinko, tuuli…) tuotetaan lähempänä sitä, missä sitä kulutetaan. Lyhyet jakelukanavat vähentävät siirrosta aiheutuvaa hävikkiä, sekä luonnonvoimien ja isojen energialaitosten ongelmista aiheutuvia häiriöitä. Lähituotannon hallinta antaa huomattavasti enemmän valmiuksia energian tarkalle mittaukselle ja säädölle, sekä käytön analysoinnille.

Muutos vaikuttaa myös yllä- ja kunnossapidon resurssointiin, vaikka energiayksiköt ovat paikallisia, niin niiden hallinta on yleensä keskitetty jonnekin muualle. Paikallisen osaamisen ja alihankintaverkoston organisointi sekä keskitetty ohjaus vaatii toimivan työkalun työnohjaukseen sekä seurantaan.

DEKRA kehittämä VALTO360°-sovellus ratkaisee useimmat ylläpitoon ja seurantaan liittyvät solmukohdat. Se kerää yritysten hajallaan olevan tiedon yhteen visuaaliseen käyttöliittymään, josta tarpeellinen informaatio jaetaan sitä tarvitseville. 

VALTO360° tarjoaa mm.

 • 360° panoraamakuvat
 • Alue- ja pohjakartat
 • 3D kuvat
 • Informaatiopisteet (POI): 
  IoT-sensorit, mittaustulokset, hälytysrajat, ohjeet, pöytäkirjat, videot ym.
 • RFID ja QR tarrat kentälle
 • Integroinnin yritysten omiin järjestelmiin
 • Selainpohjaisen sovelluksen
 • Muokattavat käyttäjäoikeudet
 • Asennus joko ohjelmistopalveluna (SaaS - Software as a Service) tai paikallinen asennus (On-Premise) yrityksen omalle palvelimelle.


Lisätietoja:                
Asiantuntija - lassi.halme@dekra.com
Myynti - timo.juhola@dekra.com