Kirjoitukset ajalta lokakuu 2021

Asiakascase GBW

torstai 28. lokakuuta 2021

VALTO360° toiminnallisuutta kuvaa parhaiten käytännön esimerkki Global Boiler Works Oy:n toteutuksesta. GBW toimii tutkimuksessa ja kehityksessä koneen- ja metallirakennuksen eri osa-alueilla. Asiakkaita ovat kansainväliset ja kotimaiset yritykset sekä tutkimuslaitokset, lisäksi GBW tekee yhteistyötä Oulun Yliopiston kanssa koulutuksessa ja tutkimuksessa. 

Toiminnan monimuotoisuudesta johtuen, GBW toimitiloissa on paljon erityyppistä toimintaa rakennesuunnittelusta materiaalitestaukseen ja pienimuotoiseen tuotantoon. Tiloissa on paljon tietoa ja dataa, joka pitää olla välittömästi saatavilla. Lisäksi tiloissa liikkuu useita eri toimijoita ja siellä sijaitsee paljon huolellisuutta sekä tarkkuutta vaativia kojeita ja tiloja, joiden turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tämän kokonaisuuden hallintaan otettiin käyttöön VALTO360°, jolla eri toimintoja, tilaa ja informaatiota, voidaan hallita sekä seurata keskitetysti selaimen kautta paikasta riippumatta. 

Tietojen hallinta ja tietoturva

torstai 21. lokakuuta 2021

VALTO360º keskeisimpiä toimintoja ovat tiedonhallinta ja -käsittely, se kerää tiedon siihen pisteeseen (POI) missä sitä tarvitaan. Painotus on keräämisellä, kaikki data on asiakkaan omassa hallinnassa. VALTO360º ei ole rinnakkaisjärjestelmä yrityksen omille järjestelmille, vaan hyödyntää niissä olevaa informaatiota sekä helpottaa sen saatavuutta. Data haetaan asiakkaan palvelimilta ja päivitetty data myös tallennetaan sinne.

Verkkoliikenteessä ja tietojenkäsittelyssä turvallisuus on keskeisimpiä osa-alueita. GDPR ja monet muut vaatimukset tietojen turvalliselle säilyttämiselle sekä siirtämiselle ovat huomioitava tarkasti. Kirjautumisesta lähtien tiedot siirretään julkisessa verkossa salattuna. Kun tiedot on hajautettu useampaan eri järjestelmään, tulee myös niiden välinen tietoliikenne pitää turvallisena. VALTO360º painottaa ja noudattaa luonnollisesti tiukkoja tiedonkäsittely- ja tietosuojaprotokollia kaikessa tietoliikenteessä. 

Röntgenfilmien kehityskoneen käyttöönoton proseduurit teollisuudessa

torstai 7. lokakuuta 2021

Käytännön esimerkki näyttää kuinka VALTO360° skaalautuu eri tehtäviin. Esimerkissä on purettu mitä kaikkea rtg-kehityskoneen käyttöönoton yhteydessä on huomioitava. 

Lyhyesti, VALTO360° kertoo mitä proseduureissa on otettava huomioon, näyttää tarvittavat dokumentit sekä visuaalisesti mistä mikäkin kohta löytyy, ja toimii myös käyttöönoton muistilistana. 

Toimenpidelista ja proseduurit: 

  • Kehityskoneen kalibrointitodistuksen voimassaolo, milloin on aika tehdä uusi kalibrointi?
  • Kehitysjärjestelmän tarkastustodistus, onko tarkastus vielä voimassa?
  • Koneeseen tuleva vesihana auki, missä se sijaitsee? Onko muita venttiileitä mitä pitää avata ennen käyttöä?
  • Levänpoistokone päälle, missä kytkin ja mistä saa lisää, jos säiliö on tyhjä?
  • Tuoreiste -nesteiden tason tarkastus, miten tehdään lisää, jos aineet vähissä ja missä aineita varastoidaan?
  • Mahtuuko jäteastioihin vielä käytettyä tuoreistetta, mihin täydet astiat viedään kierrätykseen ja uusien astioiden sijainti?
  • Jos kone herjaa jotain virhekoodia, niin mitä ne tarkoittavat?

Kontaktointi huoltohenkilöstöön vähenee kun ohjeet ja dokumentit löytyvät suoraan VALTO360° -palvelusta. Toimenpiteistä ja käyttöönotosta tallentuu lähes reaaliaikainen raportti ja dokumentit asiakkaan järjestelmään.

Lisäinfoa:
Lassi Halme
+358 40 353 3455
lassi.halme@dekra.com