Tieto ja aika on rahaa?

keskiviikko 16. maaliskuuta 2022

Neljännes työajasta menee olemassa olevien tietojen sekä toimenpidekohteiden etsimiseen. Informaation helppo saatavuus ja jakaminen on taloudellisin tapa tehostaa resurssien käyttöä. 

Energiayksiköiden ylläpitoon osallistuvien työntekijöiden ja alihankintaketjujen sujuva hallinnointi on toimintavarmuuden kannalta oleellista. Hajallaan olevat, kriittiset infran ylläpitoketjut ovat pitkiä ja kalliita ylläpitää. 

Reaaliaikaisen informaation ja paikkatiedon jakamiseen, sekä operatiiviseen työnohjaukseen ja -seurantaan kehitetty VALTO360° tavoittaa kaikki projekteihin osallistujat. Se varmistaa, että informaatio löytyy juuri siitä pisteestä missä sitä tarvitaan.

VALTO360° ei korvaa yritysten omia tietojärjestelmiä, se on kehitetty keräämään informaatio yritysten ja organisaatioiden hallinnoimista järjestelmistä yhteen visuaaliseen käyttöliittymään. VALTO360° tehostaa olemassa olevan datan käyttöä merkittävästi. Informaatio suodatetaan ja esitetään selkeästi käyttäjien oikeuksien sekä tarpeiden mukaan, yrityksen johdosta aina alihankkijoille. 

  • DEKRA on noin 50 000 asiantuntijan voimalla yksi maailman suurimmista teollisuuden palveluita tarjoava toimija.


Lue lisää samasta teemasta "Energian jakelu" >>

Lisätietoja:
Timo Juhola
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com