Energian jakelu

keskiviikko 2. maaliskuuta 2022

Energiatuotannon keskeinen osa on toimiva siirto- ja jakeluinfrastruktuuri. Energian tuotanto- ja ylläpitorakenne on kehittynyt suuntaan, missä alihankintaketjut ovat pitkiä, raskaita ja kalliita ylläpitää. Etenkin haja-alueseutujen jakeluverkko on alttiina häiriöille.

Energiatuotanto ja -politiikka on murroksessa. Painopiste on muuttumassa uusiutuviin enegialähteisiin, joka tulee muuttamaan myös tuotannon ja jakelun rooleja. Tulevaisuuden energiantuotanto monipuolistuu, isojen runkoverkkojen lisäksi, osa energiasta (aurinko, tuuli…) tuotetaan lähempänä sitä, missä sitä kulutetaan. Lyhyet jakelukanavat vähentävät siirrosta aiheutuvaa hävikkiä, sekä luonnonvoimien ja isojen energialaitosten ongelmista aiheutuvia häiriöitä. Lähituotannon hallinta antaa huomattavasti enemmän valmiuksia energian tarkalle mittaukselle ja säädölle, sekä käytön analysoinnille.

Muutos vaikuttaa myös yllä- ja kunnossapidon resurssointiin, vaikka energiayksiköt ovat paikallisia, niin niiden hallinta on yleensä keskitetty jonnekin muualle. Paikallisen osaamisen ja alihankintaverkoston organisointi sekä keskitetty ohjaus vaatii toimivan työkalun työnohjaukseen sekä seurantaan.

DEKRA kehittämä VALTO360°-sovellus ratkaisee useimmat ylläpitoon ja seurantaan liittyvät solmukohdat. Se kerää yritysten hajallaan olevan tiedon yhteen visuaaliseen käyttöliittymään, josta tarpeellinen informaatio jaetaan sitä tarvitseville. 

VALTO360° tarjoaa mm.

 • 360° panoraamakuvat
 • Alue- ja pohjakartat
 • 3D kuvat
 • Informaatiopisteet (POI): 
  IoT-sensorit, mittaustulokset, hälytysrajat, ohjeet, pöytäkirjat, videot ym.
 • RFID ja QR tarrat kentälle
 • Integroinnin yritysten omiin järjestelmiin
 • Selainpohjaisen sovelluksen
 • Muokattavat käyttäjäoikeudet
 • Asennus joko ohjelmistopalveluna (SaaS - Software as a Service) tai paikallinen asennus (On-Premise) yrityksen omalle palvelimelle.

 

Lisätietoja:                
Asiantuntija - lassi.halme@dekra.com
Myynti - timo.juhola@dekra.com