Perehdytys yritykseen ja tiloihin

tiistai 9. tammikuuta 2024

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen sitoo yllättävän paljon henkilöstöresursseja. Nopea ja kattava perehdytys on sekä uusien työntekijöiden että työnantajan etu.

Sujuva perehdytys on avainasemassa työhön orientoitumisessa sekä organisaation resurssien tehokkaan käytön kannalta. Etenkin, mikäli henkilöstön vaihtuvuus on suurta, kuten kesä- tai kausityöntekijöiden kohdalla, omatoiminen opiskelu lyhentää perehdytykseen käytettävää aikaa merkittävästi.

Virtuaalinen perehdytysympäristö

VALTO-virtuaaliympäristössä on hyvä mahdollisuus joustavaan, ajasta ja paikasta riippumattomaan, omatoimiseen työhön perehtymiseen. Interaktiivissa työympäristössä uudet työntekijät voivat tutustua fyysisiin työtiloihin sekä alueen erityispiirteisiin ennen varsinaisen työn aloittamista. Ennakkoon perehtyminen tukee ja täydentää mainiosti perinteistä perehdytyskävelyä.

Informaatio operatiiviseen toimintaan

VALTO on mainio oppimisympäristö, mutta myös paljon enemmän. VALTO-ympäristössä laitteet, aluetiedot, toiminta- ja turvallisuusohjeet, sekä turvavälineet löytyvät keskitetysti samasta sovelluksesta. Selkeästi esillä oleva informaatio on helposti saatavilla tarvittaessa myös myöhemmin, mikäli ilmenee tarvetta virkistää muistia, tai tarkentaa joitakin yksityiskohtia. VALTO toimii operatiivisessa toiminnassa oikotienä yrityksen dokumentaatioon ja tiloihin. 

Työturvallisuus ensin

Työntekijät ovat yrityksen tärkein resurssi, joten turvallinen työympäristö on tärkeä prioriteetti. Työympäristössä on mahdollisesti vaarallisia kohteita ja alueita, joihin perehdyttäminen on hyvä ja tärkeää suorittaa ensin turvallisessa ympäristössä. VALTO auttaa käymään läpi riskialttiit paikat virtuaalisesti ennen fyysistä läsnäoloa. Perehdytyksen pohjalta työntekijällä on valmius tunnistaa ja välttää riskialttiita kohteita, sekä varautua liikkumaan kohteessa asianmukaisilla turvavälineillä ja -vaatteilla varustettuna.

Lue lisää koulutus ja perehdytys >